Общо събрание на акционерите

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2023 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2022 г.

Извънредно общо събрание на акционерите - 2022 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2021 г. 

 Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2020 г.   

 Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2019 г.

                 - Протокол от редовно общо събрание на акционерите - 05.09.2019 г. 

 - Протокол от редовно общо събрание на акционерите - 20.09.2019 г.

                Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2018 г.

                - Протокол от редовно Общо събрание на акционерите - 30.06.2018 г. 

      Покана за извънредно общо събрание на акционерите - 15.12.2017 г.  

                - Протокол от извънредно общо събрание на акционерите -15.12.2017 г.

                - Списък на присъствалите акционери  

              Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2017 г.

Протокол от редовно общо събрание на акционерите - 18.09.2017 г. - втора дата  

Протокол от редовно общо събрание на акционерите - 04.09.2017 г. 

              Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2016 г.

              Извънредно Общо събрание на акционерите - 2016 г.

             Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2013 г.

             Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2012 г.                   

             Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2011 г.

             Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2010 г.

             Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2009 г.

              Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2008 г.

              Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2007 г.

             Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2006 г

 
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ Created by:BrandNewIdeas