Новини
На 21.04.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.
На 21.04.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.
 
На 19.04.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 19.04.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1  

 
На 15.04.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 15.04.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2 

 
На 09.04.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.
На 09.04.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.
 
На 01. и 02.04.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 01. и 02.04.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

Уведомление 1 

Уведомление 2 

Уведомление 3

Уведомление 4 

 
На 24.03.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 24.03.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

 Уведомление 1 

 Уведомление 2   

 
На 17.03.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 17.03.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1  

 
На 10.03.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.
На 10.03.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.
 
 
На 09.03.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

 На 09.03.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2

 
На 02.03.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 02.03.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1 

 
На 25.02.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 25.02.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1 

 
На 24.02.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 24.02.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1 

 
На 19.02.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 19.02.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2 

 
На 09.02.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 09.02.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2 

 
На 08.02.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 08.02.2021 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2 

 
На 01.02.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 01.02.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1 

 
На 27.01.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.
На 27.01.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.
 
 
На 26.01.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 26.01.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

 
На 08.01.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014

На 08.01.2021 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014

Уведомление 1 

 
На 29.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 29.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1 

 
На 22.12.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 22.12.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2

 
На 18.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 18.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1 

 
На 16.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 16.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1 

 
На 15.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 15.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1 

 
На 14.12.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 14.12.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2 

 
На 07.12.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 07.12.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2 

 
На 07.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 07.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

Уведомление 1 

 
На 04.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 04.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1 

 
На 02.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.
На 02.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014. 

 
На 01.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 01.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1. 

 
На 01.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 01.12.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1. 

 
На 25.11.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 25.11.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1.

Уведомление 2. 

 
На 18.11.2020 г. в дружеството е получено коригирано Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 18.11.2020 г. в дружеството е получено коригирано Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2 

 
На 16. и 17.11.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 16. и 17.11.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2

Уведомление 3

Уведомление 4 

 
На 05 и 06.11.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 05 и 06.11.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014

Уведомление 1

Уведомление 2

Уведомление 3

Уведомление 4 

 
На 02.11.2020 г. в дружеството е получено коригирано Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.
На 02.11.2020 г. в дружеството е получено коригирано Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.
 

 
На 29.10.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 29.10.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1 

 
На 26.10.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 26.10.2020 г. в дружеството е получено Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1 

 
На 20.10.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 20.10.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2 

 
На 14.10.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

На 14.10.2020 г. в дружеството са получени Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014.

Уведомление 1

Уведомление 2 

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ Created by:BrandNewIdeas